Informace pro lékaře

Pro praktického i odborného lékaře je jistě důležité nejen to, kde byl pacient operován, kde a kým byl vyšetřen, ale i to, kam dochází na rehabilitaci. Pomoci vybrat vhodné rehabilitační- fyzioterapeutické pracoviště je v danou chvíli pro pacienta velice důležité.

Vždyť právě v oboru fyzioterapie se velice liší jednotlivá pracoviště v provádění technik a léčebných postupů.

Je důležité „co se dělá“ a ještě důležitější „kdo to dělá“.

Pro správně vedenou fyzioterapii je zcela nezbytné průběžné provádění vyšetřovacích a hodnotících metod, které celý proces rehabilitace nutně modifikují podle aktuálního stavu pacienta. Fyzioterapeutické metody včetně fyzikální terapie jsou velmi specifické a nelze je stanovovat paušálně a obecně. Není možné dobře pracovat podle předpisu 6x mobilizační techniky Th páteře, 10x magnetoterapie na kolenní kloub a podobně. Poukaz na fyzioterapii není a nemůže být recept.

Smysl má odeslat pacienta do zařízení, kterému důvěřujete, kdy napíšete důvod rehabilitace, případně omezení, kterými se musíme řídit. Kvalifikovaný fyzioterapeut je pak schopen a podle zákona i oprávněn léčebně rehabilitační proces stanovit a průběžně jej upravovat. Kvalifikovaný a zodpovědný fyzioterapeut je si vědom svých limitů a samozřejmě případné komplikace nebo změny zdravotního stavu konzultuje s ošetřujícím lékařem. 

Poskytovaná péče

Rehabilitace dětí (včetně kojenců) i dospělých ve všech indikovaných skupinách.

Léčebná péče hrazená ze zdravotního pojištění

Nutno s řádně vyplněným poukazem, základní a event. vedlejší závažnou diagnosou (malignity, hypertenze, implantáty , ICHS, gravidita, psychická onemocnění apod.). Péči indikuje praktický nebo odborný lékař. Výběr rehabilitačního pracoviště je svobodná volba pacienta.

Doporučujeme přiřadit kopie odborného vyšetření – ortopedické, neurologické, RTG, MRI apod.

Seznam výkonů plně hrazených zdravotními pojišťovnami

Léčebné výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Přístrojové vybavení

Smluvní zdravotní pojišťovny

Pracovní doba

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Pátek 7:30 - 13:30
Víkend Zavřeno

Kontakty

Fyzioterapie Dr. Eva Kumstátová
Adresa Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
Email info@fyzioek.cz
Telefon 326 736 936
IČO 247 12 523
IČP 26 626 001